Povratak sebi

U skrivenom dijelu malenoga mozgaMjestu kojim vladaju tama i drozgaU prašnjavim zakutcima mojega umaOndje se nalazi jedna čudesna šuma Na putu do tamo su prepreke razneKo’ društvene igre nagrade i kazneDoć’ na to mjesto vrijedno je strahaPa i pod prijetnjom potpunog kraha Šušnjem prekrasnih skuta me zazivaSvježinom ozonskih kiša sebi dozivaUvlači u stanje tako potpunoga […]

SVE JE POKLON, A NE KAZNA

Strast će moja na videlo izaći, I nemirne duše, svoj mir će pronaći. Sve što nudim, ljubav jeste, Usamljeni, sada gde ste? Zlo je dobro i dobro je zlo, Kad’ ćete već jednom shvatiti to? Srca što kucaju, celina su jedna I duša grešna i duša čedna. Životom ovim plutaj niz reku, Jer tada rane […]