RANJENA KUMRIJA

Nebesa su večeras od Zemlje se skrila. Crna mačka grebe po prozorima. Leti, a letjeti ne želi. Jošte joj mila Ova trešnja sa istoka, sto godina što ima. Čitajući knjigu, pročitao sam mačku i svo njeno parafraziranje stkano, od ujeda zvijezda da dobila je tačku na repu što visi ko Rustino zlato. Zahladnjele šiljte modre se i plave Ko čehulja teške, gromora su zvonka Habere da sjede se na taht jave I da se preklopi svaka otvorena konka. Kandže joj oštre. Čevrma se para. O dukatu pjeva. Ljut sam kao…