CRNI OBLACI NA VEDROM NEBU

Odakle odjednom vedroga neba nema već crni oblaci doneli tamu pa ovog proleća jeseni naše vraćaju boli i tugu, dušu ostave samu tako da opet odbolovane patnje tuži u gašenim svetlima sunca što ostaše jedina radost svesvakog života nama, mila moja. Vetrove tražim i žurno hitam neznano brzo neznanim putem, oblaci crni donose kišu, da plave lepote divne ti duše, pa moram vetar jer sunca trebam da proleće opet jeseni ove greje dodire naše, što ne dam nikome nikad nama da uzme ni vrati te nazad u naručje tame. I…

POTSETI ME

Unutar skinutih tajni naših dodira na rubu časova koji nam traju opet ti nisam baš plavetna zora za svelepe dane ljubav što daju u preteškom životu svih naših htenja, pa onda te molim, potseti mene, kako da ljubavlju dodirnem tebe, tu blisku daljinu velikih želja, onu što čuvam k’o tajnu najveću, onu što nikada napustit neću, potseti mene, kako do tebe, jer ponovo ljubav tvoju sad hoću, voljena moja … (Bgd, 08. sept.2017)

ONO ĆEBE

Ne znam kada ću da ustanem, Probudim iz ovih najlepših snova I neka me onda, zavijen u ćebe, Ja ustati neću, ja neću bez tebe, Ne odmotavam naše zamotane tajne I zato mi ne skidaj prekrivač sa mene, Nemoj mi hladiti ugrejano ćebe Jer odmotan neću nikuda bez tebe, Bez ljubavi tvoje, pa napeto čekam Iz ove blizine sve daljine gledam I dodiri duše su došli do mene I nije mi hladno, zamotan ja sam U ćebe… (Bgd, 07. sept.2017)

JUTARNJE MAGLE

Još uvek nema te jutarnje magle i naših nedosanjanih dodira duše, da željno upoznam nejasne, nagle lepote novih saznanja o tebi na svetlu u mraku i svetlu na suncu, na ivici okvira dolazne istine da svu te znam i ništa te ne znam, pa uvek novu otkrivam, čuvam u našem kutku, samo za nas. A gde su sada jutarnje magle poleglih vlati od rosne trave i mirisnog jutra od nekog sutra, gde sadašnjost jesu sakrili lovci goneći srnu najumilnog oka što ovamo beži, preciznog skoka, da srećni mir nadje i…