Dijete

Sreća se skriva u očima djeteta, Iza sanja i čuđenja svijetu. Nade se bude u smijehu djeteta, Poput cvijeta u proljeće Kad okopni snijeg. Ljubav živi u dječjem zagrljaju, U doba kad dijete ne poznaje svoju snagu -Zagrljaj njegov je bolan koliko je srcu mio. Radost izvire u igri, U bojanju izvan linija Bojama ogrebotina i modrica djetinjstva. Radost je u pjesmi, U slikovnici. Život je slikovnica i bojanka. Bojaj izvan linija, Živi u šarenilu Dječje zaigranosti.