Pozornica

savršen svijet crno – bijel glazba je hrana krv prosjaka piće je za bogate   tople zime hlade ogorčen narod oni cvile za suncem kunu njegov sjaj   svi vide crno jer žuto je ružno dok buket cvijeća droga je za izopćenike   svijet je pozornica osmijeh je vježba glumiti razumijevanje mačji je kašalj   biti čovjek teška je uloga u svijetu kojem je doručak tuđa suza a večera ljubav nevina   svijet ima oči ali žmiri na gadost kada bude progledao vidjet će mrak   prljavim rukama mijenjaju se…