HAL

Sklopija san posapriko Windows DoS-ai dobro sam prošapriko Makintošabaš su bile foraigre CommodoraIphone, Samsung, Dellchansone du Jacques Brellsvakom ekran svojIP kodni broji nadzorno okovirus sve..

Read More
KULE U ZRAKU

Kako volimo lude snove sanjatiKule u zraku na klimavim temeljima graditiKlaustrofobične prostore predivnima proglašavatiKauzalna tijela samouvjereno ignoriratiKatastrofične prognoze usmenom predajom egzaltiratiKerubinska bića bolesnom gorljivošću negirati...

Read More