List sam

List sam, i grana sam, i krošnja koja gleda prema nebu. I deblo sam, i izbrazdana kora sam, i korijenje skriveno od tuđih pogleda . I ptica sam u gnijezdu, i zrela jabuka i crv koji iz nje viri. I vjetar sam što me njiše, i sunce sam što me grije, i kiša sam što me zalijeva. I šuma sam, i zemlja sam iz koje rastem, i sjekira sam koja me siječe. I kako da im onda povjerujem kad mi kažu da sam samo obično drvo?