Idila

Ja bi vrlo rado da posjedujem stado, da čuvam ovce na Velebitu i zajedno sa njima travu pasem, da osjetim miris šume i nočne zrake..

Read More