1.

Riječi! Riječi su kao voda što teče niz slap i obara se na kamen. Tako one teku, i obaraju se na mene,jake su,ne boje se...

Read More