Dimnjaci

pogledi što u trenu sažmu čitavu vječnost i zaigrani osmjesi bezbrižnih U gradskoj vrevi Se lome pored zaglušujućih Udaraca užurbanih koraka. Onaj kojeg njegova naivnost..

Read More