Duga

Sve dobro, sveto i lijepoBlista ko srebrna duga.A nebo je noćas slijepo,I u njemu živi tuga. A kad bi tvoje s mojim srcem sjalo,Od sjaja,..

Read More
Stih

Zaboravljen od svih, Među papirima žali. I knjizi tuguje stih, Onako tužan i mali. Stih o jeseni govori, A zima je sada. I knjiga ga..

Read More
Nema te

Rekli su mi da te nema,Da samo si uspomena.Uspomena koja vene,Da si sjena svoje sjene. Vrati mi se sjeno moja,Drugih želja srce nema. Sama dršće..

Read More
Ponoć

Kazaljka na zidu sobe Pleše svoj posljednji ples. Valcer pleše ljeta i ljeta I umorna poželi poć. No s posljednjim taktom peta Ne staje njezina..

Read More