riječi vjetru

Sve trenutke ljubavi razasute po tlu vremena skupio si u odaje svoje bezosjećajnosti. Iz tvojih džepova ispadaju krhotine,krhotine mene. Povremeno me prineseš usnama, pretvarajuć me..

Read More
Zarobljena

Bila sam sjena tvojih koraka. Osjećaj kojeg si nosio zarobljenog u pločici oko vrata. Bila sam samo tvoje posebno. Bajke. Lavina nestvarnih riječi tekla je..

Read More
X

Ne mogu spavati. Zamišljam sebe u tvom svijetu. Ili još bolje tebe u mom. Tvoj okvir odgovara mojim rubovima. Lice ti ponekad zrcali moj izraz...

Read More