Magla

Magla...samo gusta magla na mom putu. Neprobojna,nedostižna...magla. Zidom omedena,cavlima ucvršcena...magla. Neuhvatiljiva,privržena...magla. Darom dana,sumnjom nekušana...magla. Neotkrivena,nikad prežaljena... magla.

Read More