Magla

Magla…samo gusta magla na mom putu. Neprobojna,nedostižna…magla. Zidom omedena,cavlima ucvršcena…magla. Neuhvatiljiva,privržena…magla. Darom dana,sumnjom nekušana…magla. Neotkrivena,nikad prežaljena… magla.