NEMIR U MENI

Ponoć, zima.. vani je magla.. grobovi su prekriveni belim velom. Tišina odjekuje grobljem. Tišina odjekuje selom. Umrli počivaju. Za strahote i stradanja više ne znaju...

Read More