Za B.

sasvim je svejedno koliko te imam u ovom trenutku i da li će 28. decembar zaista ostati upisan kao dan našeg ponovnog rođenja jer ovo..

Read More