Zasviraše ratne trublje, i horde paklenih jahača jahahu, i sjaj oštrice bijaše svijetlo, i kaplje krvi bijahu posveta. Ne, nije do mene, to priroda čovjeka..

Read More

Sječajući se svih lipanjskih noći, zaboravila sam na tmurne listopadske dane. I misli listopadske sa svakom kišom, i one studene vrčeve zgrčenosti.. Iz čega ćeš..

Read More

Na ognju tvog počinka demoni moji snivaju, I u uzburkanim valovima tvojih smjerova, Moje daljine počivaju. Ipak, ugrijala me tvoja toplina, I otopila sante mojih..

Read More

Tebi, Koja u ruci držiš žezlo različitosti, Cijenjenu dubinu neprocjenjivosti, Pišem tebi! Tebi koja razumiješ, Da život nije slovo, riječ, Niti kontura, Niti bezuvjetnost uvjeta,..

Read More

Izustim li eho tvog glasa, Hoće li me obasjati tvoja svijetlost, Hoće li odzvanjati bubnjevi tvoji njedrima mojim, Ili vilin kas gaziti stope moje?  ..

Read More

Zaplešimo u izmaglici sumornosti, Dok ogoljele krošnje povijaju svoje grane klanjajući se tako, simfoniji strujanja.. Dok sjećanja otkucavaju, trajući u taktovima, Položi krila svoja pored..

Read More