Idi

Shvati da svet ti ne mogu dati, ceo svet malo je koliko vrediš mi. Ove ruke su hladne da bi te grejale, usne su ove užasom sleđene da bi se smejale i pre tebe one su ljubile, nekada svesno,a nekad iz navike za laž su služile. Protrljaj samo te nežne ruke i kreni, daleko od mene leži tvoj mir, a ja cu samo sklopiti oči jer život za mene preskup je hir. Kako vidim polako shvatas, ljubav u tebi polako,kao cvet vene, neko je možda nekada voleti znao, ali nikada…