P.R.A.

Bacim li se sada kroz prozor Bih li ti falila? Onaj osjećaj pod prstima Dok sam vrištala i plakala. Otišao si. Bez pozdrava me ostavio..

Read More