Susret

Nestrpljivo susret čekaju, Tišinom govore, U dubinu duše ulaze Raduju su uvijek onom drugom. I čudnih doživljaja ima, Neslućenih, Sebe upoznaju, Preziru, Svoje nemire začuđeno..

Read More
Cvrčci

Cvrčci, maleni, nevidljivi, U ljetnoj žegi, Sa suncem koje dolazi Povazdan pjesme pjevaju. S njima ustitraju zategnuti sunca zraci. Poljem i šumom Harfin raznosi se..

Read More
Jesen

Šušti lišće, Cvili u krošnjama, Povazdan nujna svirka, Udarima juga Sve se kovitla. Oblakom tmasti Gustu kišu spušta. Zadnje lišće Odrunilo plaho. O jeseni, Odlaziš..

Read More
Dani

Vi dani budući, U kolonu poredani, Neprekidno stižete, Kroz naš život Prolazite. Kad uzminete Dahom ste našim posuti, Život u vama smo upisali.   Vi..

Read More