xxxxx

Bol.. U gradu Svjetla.. Razmrskanim staklom.. Razasuta prljavim ulicama.. Bol.. U licima.. U kretnjama.. Samo bol.. Nemirna, neprilagođena.. Divlja i plaha.. Bol.. Istinita.. Vrišteća.. Rez na tijelu tišine.. Bol.. Skrivena pod okriljem suze.. Zavučena u ....

Continue reading