Harmonija

Talasaju zreli klasovi, zastali zlatni satovi okačeni na bijelim oblacima. Njišu se grudi na mekim jastucima.   Snopovi žita duge kose, sanjive oči duboke rosne,..

Read More
Srce

Gradili smo kuću od kamena o njene zidove kačili mračna srca miješao se okus krvi i vina ispijan u  slasti, iz grala života ukradena trenutka..

Read More