Zrnce

Držao sam na dlanu i šeretski pokazivao okolo, bilo je zaista sićušno, i providno, i prividno svi pokazivali su zube u znak odobravanja.   Nisam..

Read More