Konji

I ljubav i mržnja, ogorčenje, smijeh... Sreća i zavist, kajanje i grijeh... Radost i tuga, i hrabrost i krah, Slabost i snaga i umnost i..

Read More
Istina

Nitko sebi ne živi: Ni čovjek, ni ptica, ni trava, ni hladni kamen sivi. I nitko ničega nema, knjiga smo bijela, jer imovine vlasnici nismo,..

Read More