Konji

I ljubav i mržnja, ogorčenje, smijeh… Sreća i zavist, kajanje i grijeh… Radost i tuga, i hrabrost i krah, Slabost i snaga i umnost i strah… Nada i milost svih kreposti dar I vatrenih strasti uzavreli žar… Konji su to vrani, što nam srcem jezde. Bacaju nas u neba, il’ dižu u zvijezde.

Istina

Nitko sebi ne živi: Ni čovjek, ni ptica, ni trava, ni hladni kamen sivi. I nitko ničega nema, knjiga smo bijela, jer imovine vlasnici nismo, ni svoga tijela. Čak smo i srce svoje, lutajuće, unajmili kao stan, da vratimo knjiče, u određeni dan. ..napisala jedna predivna osoba.. M.Z.