Starost

I još jedna Nedelja pusta ostade bez tvojih Medenih usta, Još uvek su sećanja    na tebe  uzburkano More i ljubavi velike kao Gore, Tvoj Biserni smeh  u mojoj..

Read More
VATRA

U plamenu mojih davnih želja, Probode me tvoja žudna strela, Užarena beše svaka naša noć, Što oduze svu moju moć. Posrćem stepenicama strasti, Moju će ..

Read More