Vozovi

Stajao je dugo sam,na stanici kud vozovi prolaze. Dolaze,odlaze,jure I nekuda žure… Primetih,u daljine gleda,želi pogledom da ih stigne. Izborano lice I tužna oka dva,najtužnija… U jednoj ruci,čvrsto drži kofer sa dronjaka par, Drugom, grčevito ....

Continue reading