Ona zemlja

Danas se osjećam ponosan i tužan, Svi Vas slave i pjesme Vam poje, A ja verse ove,napisati sam dužan. Pobjeći k vama, Sve češća mi je želja, Jer nije ovo,prijatelji pali, Nije ovo – Ona zemlja Zastavama mašu bez obraza i lica, Zastavama mašu a dicu vam tuku, Harač tražidu od starijeh vaših, Na ponos harač,na glad i muku. Pobjeći k vama, Sve veća mi je želja, Jer nije ovo,prijatelji pali, Nije ovo – Ona zemlja. Vaš starci njurgaju i ćute, Vaša dica ne poje ka tići, Južina teška nastupila,…