vizije

imam vizije kako se siječem.. bol se oslobađa i klizi niz tijelo poput sporih arktičkih rijeka; hladnih i beživotnih baš kao moja duša.. oslobođen, lagano tonem u beskrajnu tminu. nistavilo me zove ka sebi i spašava me od mizerije života.