Prevara

Ispod jezika ljudskog, zmijin se krije, sudbina kuje planove tak'e Kakva ironija, kada se sjetim, Da htio sam ženu iz bajke. Laži su sve što..

Read More