Onaj…

Onaj tko je rastao uz titraj svijećeiz neba skirvečki plamen tuge vučeuspomene čuva molitva od jučerprolome se suze grudi kad se skuče Da je birat vrijeme, damar srca trepćetu gdje djete bijah prag i duša prijeđekad sudbina šuti, tišina Bogu šapćehrabrost ima snage izvor svoj da nađe Sjetan odraz lica bistra voda mreškacvjetne livade i […]