inveni!

bila si moj azur iznad Angkor Wata u svim četirima stranama svijeta i predio poglavlja u kojem se okomitost svake riječi na poseban način odmjerava mimo ruže vjetrova ne možeš oko iskopati pogledu umom prijevaru nuditi riječi ne možeš žmiriti kad ispod vjeđa slika uramljena je tamo a svaka misao hodom potravnjavala se iz stopala […]