Opijen

Ne želim  otvoriti, priseći priznanje dok se ne opijem Jedva otvoreći kapke i na djelić uslikati usne njene Crvene poput francuskog ruža u meni izazivaju..

Read More
Moja soba

Uhvaćen u tmini, krajičku male hladne sobe Zatvoren da me toksični alkohol ne bi probo Prozor do, ispušta uspavanu bol, nedorečenu. Vjetar ju k meni..

Read More
Kritika laika

Šimićeva opomena, Matoševa serenada, Ujevićeva jadikovka Bačena u ralje i vrtlog bujičnjaka, njihova ljepota i sloboda Budalama treba svašta, da li je išta u životu..

Read More
Moja soba

Uhvaćen u tmini, krajičku male hladne sobe Zatvoren da me toksični alkohol ne bi probo Prozor do, ispušta uspavanu bol, nedorečenu. Vjetar ju k meni..

Read More