ODLAZIM

  poklanjam ti srce izbrazdano tvojim riječima koje kao kamenje padaju po mom obrazu rasuta na hladnom mramoru tražim svoje lice crnilom prekrivena udišem bolom..

Read More