Idol

Sjetnim hodnicima Koračajući tiho kroza mrak Samoga sebe, vidjeh Prazninu što ispunjava Beznađe mog poimanja.   Slijep, okružen ničime, Spotaknuh se ni o šta, Bit..

Read More