Svitanje

U mraku svoga uma dolazim do najsjajnijih zaključaka, dolazim do najdubljih spoznaja, sve se rasjasnilo i sve se pokazalo točnim što je vikao maleni glas...

Read More