Kako bi bilo?

Da kradem svaki hljeb, Da mahnit budem u noći, Da krišom mrzim sve, Bi li morala poći? Da nebo pretvaram u sivo, Da dane bojim mrakom, Da sve što činim je krivo, Bi li pošla, da je tako? Da godine ubijam naše, Da snove ništim stresno, Da patim ono što nam paše, Bi li pošla, svjesno? Da sam noćni čovjek, Da su krčme do zore moje, Da sam griješan cijeli vijek, Bi li me ostavila i pošla u svoje?