RIJEČ

Razapeta između nade i očaja, između želje i stvarnosti, ostavljena sama s duhovima prošlosti, koračam polako,tražeći tebe... vjerujući u oprost.... Gubim većinu tih bitaka na..

Read More