Dete

Dok potok žubori, i kiša romori, igra se dete, vojne čete.   Drugove postrojava, naređuje strogo, akcije osmišljava, pravi se važan mnogo.   Posle dobijene..

Read More
Ona

Smeješ se zarazno, osmeh ti je čaroban. Odmerena si u postupcima, a ipak tako živahna i energična. Gledam kako se pretvaraš u moje interesovanje, a..

Read More
Igra

Tragovi u pesku, so na koži, vetar u kosi, odsjaj sunca u moru, i pogledi. Oni početni, stidljivi, odmeravajući i procenjivački, a zatim, jedan blagi,..

Read More
Odluka

Ako želiš uspeti, moraš se potruditi. Ako želiš propasti, nemoj ništa raditi. Sve svoje ima, i sve se mora zaslužiti, Ti biraš šta ćeš u datom trenutku odlučiti.  ..

Read More
Reka

Teče reka kroz dva grada, Kroz dva grada, velegrada. Povezuje dva naroda, Dva naroda, suprostavljena. U njoj žive mnoge vrste, Mnoge vrste, rečnih riba.  ..

Read More