xxx

Lupaju kapi,tresu sulundar glinene ukrase rastapaju Promaju stvara ledeni udar vrt posta lokva u mrtvom raju.   Sad treba topla draga il vatra,il plamena tekućina al iza moga ledenog praga samo su knjige i paučina. ....

Continue reading