Istina

Iz velikog crnila bljesak boja. Čini se kao istina. Na trenutak.  Kao da nečemu vodi i kao da će nešto reći. Stvara crte, krugove i..

Read More