da znaš kako…

Pričala bih ti Kako san pada na mene, I tvoje tijelo U sklopu vječnog mira, Znao si mi reći, „šuti, neka vrijeme utihne“. Utihnula je kiša, Vjetar I grad. Pričala bih ti Kako mi je teško, Sjećanja su još tu, Znao si mi reći, „misli samo o ovom trenu“. Tren si bio ti, Tvoj osmjeh I pogled. Pričala bih ti Kakvi su bili ovi mjeseci, Dugački i pusti, Ti bi rekao, „mislio sam na tebe“. Lijepa misao, Duboka I snažna, Prodorna. Pričala bih ti Kako sam se držala, Kao nemoćna…