brava

ponekad je izgubljeni ključ dovoljno potražiti u vratima. ti si svoju kuću pregradila mnoštvom prostorija a vrata okrečila istim bojama. mislim da je bila spavaća..

Read More