nnnnn

Izgrebani  mi zidovi jaucima, probuseni rupama krikova. O njih se odbija praznina, odjek bola popunjava rupe. Svetlo se gusi . Soba je ponovo cela. Iznova  ..

Read More