Vernost

Prolazi jednom,nakićena srebrnim utorkom i subotnjim osmehom popodneva, ali samo nakićena,jer nju čeka neko... Prolazi drugi put,potpetice besramno skidaju drveće do gole kore dok vuku..

Read More