Srebro

tako sama pod nebom tama srebro me ne dotiče jer jedna zvijezda je premalo nebo je prazno promatra me zvijezda ne mogu podnijeti njen pogled..

Read More
384

Noć prebrzo pada A moje tijelo nije Tristoosamdesetičetiri kilometra dalje Od ovog kreveta Nije tamo gdje su mi I misli I duša

Read More