Zvijezda

Ploveć' u suton visoko, visoko Ponad oblaka mekih, bijelih Ugasle izranjahu sunčeve zrake Plamteći nebom žarko, divno. Ljepotom ostadoh zanijemjela, I riječ postade ušućena, nestala...

Read More