Čekanje

cijeli život čekamo na nafaku koja nam je, kažu, propisana i data i obećanja poslije još jednog mandata dobit ćemo posao, nekada, nekamo   život provedemo čekajući na fakultetima i platnim šalterima a nikome se ne radi više pjevajući, ni djeca besplatno ne mogu nigdje ući   čekamo život cijeli pred televizijom na loto dobitak a tako malo nas dijeli da nas zadesi gubitak   čekamo a samo nam je smrt sigurna i sama pomisao na nju odurna jer krajnje odredište je urna   cijeli život čekamo da odemo tamo…