X

Ne mogu spavati. Zamišljam sebe u tvom svijetu. Ili još bolje tebe u mom. Tvoj okvir odgovara mojim rubovima. Lice ti ponekad zrcali moj izraz. U mnogo čemu si mi još uvijek X. Nepoznanica. Dječače,ali ....

Continue reading