Kameni žagor (Pustinjska princeza)

Obala mermernog peska peva psalme Okeana Ponavlja hučanje Raseljenih školjki Smrskanih zglavkara More odgovara Obelisk u srcu šume Priziva nerođene Doziva istrebljena plemena Stene Na kojima su ispisana imena Spasenih i progutanih Smeju se i plaču Istim slanim suzama Kamenje sa oltara Sriče svoje zaveštanje Krvlju žrtava Zavetima predaka Tragovima sečiva Još govore ruine Nehemijinih bedema I pećine Davidove Svojim razvaljenim ustima Raspredaju predanja Prognanih i skrivenih I kamena Lobanja Noću, kroz rog ovnujski Duva smrti u lice I ceri se, šeretski Tvrđava, koja je odolela Pohodima jeretika Tvrdih bojnih…