Samoća

Dopustim sebi Zamisliti sebe U dnevnoj sobi Večernjeg izdanja. Raspored predmeta ljulja se U ovojnici mirisa staroga namještaja S dvije potpisane pjesme na zidu Pod..

Read More