Vrijeme

Vrijeme neće zaustaviti Kotačiće svijeta koji se okreću Vrijeme nas neće zaustaviti. Vrijeme je sad, baš ovoga trenutka. Baš sad je pravo vrijeme za pravu..

Read More